S ປະເພດ Breaker

  • TOR Series Breaker S-type

    TOR Series Breaker S-type

    ລະດັບສຽງດັງຕໍ່າ, ເໝາະ ສົມກັບສະຖານທີ່ທີ່ງຽບສະຫງົບແລະວຽກງານໃນເມືອງ.

    ວົງເລັບປິດເຕັມປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍ.