Type S Type Breaker

  • KB Series Breaker S-type

    ແບບ KB Breaker S-type

    ລະດັບສຽງດັງຕໍ່າ, ເໝາະ ສົມກັບສະຖານທີ່ທີ່ງຽບສະຫງົບແລະວຽກງານໃນເມືອງ.

    ວົງເລັບປິດເຕັມປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍ.